Brutto → Neto | Neto → Brutto | Total | Tax
Maksumäär, %:
Maksuvaba miinimum:
Palk ja muu tulu:
Tulumaks:
Töötuskindlustus:
Kogumispension (II aste):
Täiendav kogumispensioon (III aste):
Pensionikindlustusse ja III samba pensionifondi makstud summa saate maksustatavast tulust kokku maha arvata ulatuses, mis ei ületa 15% Teie aasta brutotulust.
Eluasemelaenu intressid:
Koolituskulud:
Annetused:
Tasutud eluasemelaenu ja -liisingu intresse, koolituskulusid (sh riikliku õppelaenu intresse), tulumaksuseaduse §-s 27 nimetatud kingitusi, annetusi ning ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksusid võib tulust maha arvata kokku kuni 50000 krooni maksumaksja kohta.
Tagastamisele kuuluv tulumaks:
Tulu enne mahaarvamisi:
Tulust tehtavad mahaarvamised:
Maksustatav tulu:
Arvutatud tulumaks:
Kinnipeetud tulumaks: